Projekt

Hembygdsföreningens projekt på Gotska Sandön

I denna sektion presenteras olika typer av projekt
som genomförts av hembygdsföreningen på Gotska Sandön.

^ Tillbaka till Kartan

Kapellänget

Ett av de första husen som återuppbyggdes var Gottbergs lada vid Kapellänget. Sägnen säger att det var här den legendariske vrakplundaren Gottberg bjöd in sjömän i nöd på middag, för att sedan stänga dörrarna och kallblodigt skjuta dem, för att kunna roffa och röva deras skepp.

Gottbergs lada 1925
Byggäng 1977
Gottbergslada 2005
Arendt Engström bygger 1977

^ Tillbaka till Kartan

Fyrbyn

De första husen i Fyrbyn kom till när den Norra fyren byggdes 1858-59. Här bodde fyrmästaren och fyrvaktarna med sina familjer och än i dag bor personalen som arbetar på ön här. I den gamla skolan finns vårt hembygdsmuseum.

Fyrbyn från ovan
Den nya fetknoppsmattan täcker
de tätade matkällarna
Kvällsmys i C-huset
Strandpromenad
Lillebo renoveras
Sofia och Signe Hoas framför fyrmästarbostaden

^ Tillbaka till Kartan

Gamla Gården

Gamla gården var den plats man bodde på innan fyrarnas tid. Här bedrevs det fåravel i stor skala. Julius Bourgström kom först till ön som veterinär, men blev senare öns förste fyrmästare. Madame Söderlund blev tidigt änka på ön, men bodde kvar vid Gamla Gården och försörjde sig genom att hjälpa till med diverse sysslor och att plocka vrakfynd. Hon blev kallad ”Madame”, efter att ha gått klädd i fina kläder som skänkts från rika damer i Visby.

Veterinärens hus
Madames stuga
Söderlunds mausoleum
Höbärgning

Det är inte alltid den enklaste vägen som är den bästa!

Madams hus och Gottbergs fängelse restaurerades från grunden av Hembygdsföreningen på 70-talet. Skogshuggarbaracken har bebotts under olika tider av tillfällig arbetande skogshuggare på ön. Alla husen är knuttimrade, vilket inte är vanligt på Gotland. Troligen var det den goda tillgången på virke som gjorde att man valde denna teknik.

Knivslipning vid Skogshuggarbaracken
Trodertunet byts ut
Gottbergs fängelse
Tjärsmörjning

Hamnudden

Sandön rör sig ständigt norrut p.g.a. vattnets strömmar. Sjökanten närmade sig därför ständigt Hamnuddens fyr. Föreningen byggde en stödmur för att ge fyren några extra år. I februari 1983 rasade den dock i havet och ligger nu som en avbruten tand på stranden.

Hamnuddens gamla fyr

^ Tillbaka till Kartan

Bourgströms

Bourgströms stuga behöver ofta underhållas, då den slits hårt med sitt underbart vackra men slitsamma läge vid havet.

Fagning vid Bourgströms mausoleum
Sankt Anna
Fönsterrenovering
Lena och Ola Sollerman, Laila och Frans Söderberg

^ Tillbaka till Kartan

Sandögubben

Under Bronsåldersröset på Höga land bor Sandögubben. Det är han som avgör hur din vistelse på Sandön blir. Vi försöker att hålla oss väl med honom, när vi vårdar ön, för är du ovarsam på ön är det stor risk att saker inte blir som du tänkt dig när du skall resa hem, eller tillbaka igen.

På väg
Sandögubbens röse
Sandögubbens vy
Upprivet hav vid Höga Land

^ Tillbaka till Kartan

Franska Bukten

Höga Revaren är en högt belägen utkiksplats som använts för att spana efter skepp och sälar. Här hittar du inskriptioner, den äldsta från 1801. Då de börjar försvinna har föreningen gjort avgjutningar som nu finns i museet. På Ryska Kyrkogården begravdes de 20-tal ryska sjömän som omkom, när det ryska skeppet Wsadnik förliste i Franska Bukten, på sin jungfrufärd 1864. GSH återställde kyrkogården till ursprungligt utseende med ett vackert trästaket, inför den återinvigning som Ryssland gjorde 2005.

Inskriptioner vid Höga Revarn
Tjärsmörning Ryska Kyrkogården
Rester av Söderlunds museum på Tärnudden
Martorn i Franska Bukten

^ Tillbaka till Kartan

Tomtebo

Jaktstugan ”Tomtebo” byggdes 1899. Albert Engströms dotter, Malin målade ett skepp på eldstaden. Här finns också den kända sälutkikstallen som Engström avbildade på 1920-talet. Den ursprungliga tallen, med en plattform för sälspaning mot Säludden, hade fallit och låg nedanför den tall Engström avbildade.

Den äkta sälutkikstallen
Den rasade sälutkikstallen
Engströms sälutkikstall
Tomtebo idag
Interiör

^ Tillbaka till Kartan

Schipkapasset

När Schipkapasset grävdes genom Höga Åsen på 1870-talet, gick det långsamt. Rapporter från ett långdraget skyttegravskrig på Balkan rapporterades ”från Schipkapasset inget nytt”, så Även Sandöpersonalen började säga, ”-från passet inget nytt”, som blev -”från Schipkapasset inget nytt.” Passet behöver underhåll och kommer troligen att Åtgärdas av GSH under 2007.

Schipkapasset 2006
Ljung vid Höga åsen
Behov av renovering
Schipkapasset

^ Tillbaka till Kartan

Byggnadskommitténs noter

1975

Byggnadskommittén bildas med syfte att rädda och bevara byggnader på Gotska Sandön

1976

Vid Gamla Gården restaurerades visthusboden ”Gottbergs fängelse” denna första sommar.

1977

I tur stod Gottbergs lada i Stora Lövskogen vid Kapellänget. Den hade uppförts av Petter Gottberg i början av 1880-talet.

1978-1980

Bagarstugan uppfördes vid Gamla Gården 1840. I ”Madam Söderlunds stuga” bodde Johanna Söderlund åren 1852-1878.Hembygdsföreningen restaurerade den 1978-1980.

1980-1983

Skolhuset inreddes till museum. Skogshuggarbaracken flyttades från Hamnudden till Gamla Gården där den byggdes upp på nytt. Flyktingbåten från Estland flyttades upp till fyrplatsen.

1984

Båtskjul byggdes över estbåten utanför skolhuset. Gottbergs fängelse, Madams stuga, skogshuggarbaracken och Gottbergsladan tjärsmörjdes.

1985

Alla husen tjärsmordes för andra året.

1986

Faltaket på Skogshuggarbaracken byttes ut mot tjärpapp sedan det hade förstärkts med fler takstolar.

1987

Bottenstockarna i Gottbergs lada måste delvis bytas ut mot friskt virke. De gamla stockarna var rätskadade. Dränering grävdes också runt ladan.

1988

Skogshuggarbaracken fick innertak och eldstad. Alla gamla hus tjärsmordes igen.

1989

Kabelboden på Västra Sidan fick en översyn. Dörr och fönsterlucka justerades.Översyn gjordes av samtliga byggnader. Vid ”Gamla Gården” sattes en inhägnad upp runt den gamla brunnen. En varningsskylt sattes också dit. Reparationsarbete måste göras på ”Madams stuga” p.g.a. svampangrepp (mögelticka) på balkong,trappa och det övre golvbjälklaget samt fem stockar.

1990

Taket på Bourgströms mausoleum lagade. Denna sommar var ovanligt blåsig och regnig så många av de planerade arbetena fick skjutas på framtiden.

1991

Vid backen upp till Schipkapasset förstärktes barrikaden. De flesta stockarna byttes ut av gamla telestolpar.

1992

Kabelboden nere på burgen på Västra Sidan målades. Pumpen vid Nymans, S:t Anna, renoverades. Inhägnaden vid ”Ryska Kyrkogården” innanför Franska Bukten togs bort och ersattes av en ny. Den blev också tjärsmord. Den gamla väderkuren utanför museet målades och trappan upp till den tjärsmordes.

1993

Halva golvytan i Skogshuggarbaracken vid Gamla Gården lades in.

1994

Resterande golvyta i Skogshuggarbaracken lades in och bänkar och bord snickrades. Spisen som funnits mitt i stugan murades upp.

1995

Nu var det tur att göra färdigt golvet hos kockan och förmannen i Skogshuggarbaracken. Madams stuga tjärsmordes. Tomtebo blev nymålad med Falu rödfärg. Fönsterluckorna lagades och målades. Huset invändigt blev städat.

1996

Nästan hela byggveckan gick åt till att laga betonggången upp från båthuset till fyrbyn. Pumpen vid Nymans var trasig igen och lagades.

1997

Tjärstrykning av Gottbergs fängelse, Skogshuggarbaracken och Madams stuga. Järnspisen kom på plats hos kockan i Skogshuggarbaracken. På Ryska Kyrkogården tjärades stolparnas och Andreaskorsets nedre del på inhägnaden.

1998

Hela skolhuset skrapades, borstades och grundmålades. Alla fönster blev skrapade och slipade. Trädgårdsmöbeln utanför fick ny färg. De golvplankor som ruttnat vid Nymans brunn byttes ut.

1999

Loftgång och trappa på Madams Stuga måste förstärkas. Hela Gottbergs fängelse monteras ned. De nedersta stockarna var delvis ruttna. Grästuvor grävs bort och hela huset flyttas en halv meter och byggs upp igen med många nya stockar och tjärades.

2000

En ny trappa byggs till väderkuren utanför skolhuset. Den gamla takpappen, på verkstadsdelen och halva bostadsdelen vid Bourgströms, S: t Anna, togs bort. Delar av bördningen byttes ut och ny takpapp lades på.Delar av plankvandringen utbyttes. Trappan till vedbod och uthus utbytt. Bourgströms mausoleums tak smordes med asfaltstjära. Söderlunds mausoleums tak fick ny tjära och korset utbyttes mot ett i svartek av Birger Svanteson. Skogshuggarbarackens tak vid Gamla Gården, fick ny tjära. Madams hus fick ny vattenledare över balkongen.

2001

Ankarspelet i fyrbyn hade ätits upp av bladskärarbin. Därför fick hela spelet byggas nytt. Papptaket på Båthusets västra sida hade börjat läcka och byttes ut. Restaureringen av Lillebo bakom C-huset påbörjades. Taket byttes nästan helt ut. Många plankor i väggarna var i så dåligt skick att de byttes ut.

2002

En stor vindgolvsbjälke i Madams stuga var upprutten av regnvatten och byttes ut. I fyrbyn fixades en ramp till gräsklipparen. Baksidans vägg i Lillebo byttes delvis ut och fönstret rengjordes och fick nya glas. Dike grävdes från C-hus till Lillebo och el drogs in. Pumpen vid Nymans, S:t Anna har fått nytt trädäck och ett av husen har fått nytt tak.

^ Tillbaka till Kartan

2003

Arbetet med Lillebo fortsatte. Det är snart totalrenoverat. Utomhus har det målats falurött med vita knutar och liten vit veranda. Inne målades och tapetserades det lilla sovrummet efter att ha klätts med gipsskivor. Alla tre hus vid Nymans, S:t Anna blev ommålade i falurött med vita knutar och gröna dörrar och fönsterluckor. Målet var också att montera ned skorstenen vid Bourgströms och mura om den. När skorstenen tagits bort insåg man att hela spisen var i så dåligt skick att den måste muras om.

2004

På två veckors byggresor renoverades bl.a. Bourgströms fönster och tak, ”Tottes dass” och kabelboden fick ny takpapp, ett flertal hus tjärsmordes, muséets källare målades och estbåten renoverades och målades.

2005

Byggnadskommittén renoverade skogshuggarbarackens tak, tjärsmorde flera hus och satte upp tun vid Gamla Gården. Plankgolvet vid Bourgströms byttes ut och Ryska Kyrkogårdens staket och kors renoverades. Tillsynsmännen fick också hjälp med bortforslande av tallstammar och ris kring matkällaren i Fyrbyn.

2006

Tak och räcke på Madames stuga blev klart. Den bandfasta tunen på Gamla gården blev nästan klart. I Skogshuggarbaracken togs spiskåpan bort och en järnspis sattes in. Bourgströms målades och vid muséet har brandtrappan renoverats. En del virke sågades.

Framtidsprojekt…
Byggäng

Östersjöns Pärla