Anmälan arbetsresor 2021

Anmälan för arbetsresor 2021 har inte öppnat ännu. För mer information kontakta föreningsansvarig för arbetsresor:

Anette Sandelin     anette.sandelin@outlook.com

Östersjöns Pärla