Anmälan arbetsresor 2020

På grund av Corona-restriktionerna så har Länsstyrelsen beslutat att alla arbetsresor är inställda. För mer information kontakta föreningsansvarig för arbetsresor:

Anette Sandelin     anette.sandelin@outlook.com

Östersjöns Pärla