Verksamhet

Hembygdsföreningen bedriver olika typer av verksamhet både på ön och iland på Gotland eller fastlandet. Några exempel utöver traditionellt  styrelsearbete är exempelvis arbete med tidskriften, medlemskvällar, rekryteringsträffar etc. Varje år genomförs också flera olika arbetsresor på ön för att underhålla och vårda byggnader och vissa naturområden.

Uppdrag av Länsstyrelsen

På uppdrag av Länsstyrelsen vårdar vi ängena vid Kapellänget, Gamla gården och Bourgströms mausoleum. Vi ordnar tre resor varje år, då frivilliga medlemmar åker till ön och utför fagning, slåtter och höbärgning.

Föreningen eftersträvar att kulturhistoriska byggnader ska bevaras med ursprungligt utseende genom att bygga upp, renovera och underhålla hus med kulturhistoriskt värde.

Flitigt jobb i trevlig samvaro

På arbetsresorna är det flitigt jobb & trevlig samvaro i goda vänners lag!

Naturvård och underhåll av byggnader

Lastning Hö

Lastning av hö

Fagning

Fagning

Elefanten

Elefanten

Skickligt framförande av slåtterbalk

Rengöring dammen

Fågeldammen i Kapellänget behöver rengöras, här är det sommaromgången som pågår!

Byggarbete vid Sankt Anna

Takrenovering på Madames stuga.

Östersjöns Pärla