Utställning i norra fyren

Den 4:e juni 2016 invigdes utställningen Fyrliv på Gotska Sandön. Platsen var Norra fyren som byggdes 1858-59. Utställningen har installerats på fyrens bottenvåning. Innehållet består till hög grad av vepor i storformat, lyssnarstationer och föremål ur hembygdsföreningens samlingar.

Utställning i norra fyren
Utställning i Norra fyren

Konceptet för vepor eller posters är att lyfta fram arbete och vardagshändelser från olika perioder i fyrstationens historia. Människan kommer att stå i fokus och man får lära känna de fyrvaktmästare och den personal som verkade på ön. Flera historier och berättelser från t ex Hörlins eller Lilljas tid beskrivs på ett målande vis.

Utställning i norra fyren
Porträttet längst upp till höger föreställer Gunnar Hörlin, Fyrmästare på Sandön 1947 – 1968.

En lyssnarstation finns på plats där man kan lyssna till olika händelser, ibland otäcka, då vardagslivets små meningsskiljaktigheter bland fyrpersonalen kunde ställa till problem. En av dessa är berättelsen om giftmordet vid Tärnuddens fyrplats 1890.

Utställningen produceras av Gotlands Museum på uppdrag av Gotska Sandöns Hembygdsförening och öppnar 4 juni 2016 på Gotska Sandön.

Artikeln i sin helhet finns på Länsmuséets newsdesk enligt länken utställning fyrliv

Text & bild av Johan Öberg
/Arkivansvarig