Sandöträff i Göteborg 9/11

MEDLEMSAFTON FÖR MEDLEMMAR I VÄSTSVERIGE I GÖTEBORG.

  Medlemmar i Västsverige bjuds in till en höstträff på samma sätt som brukar ske i Visby och Stockholm. Det är första gången detta sker i Västsverige och vi hoppas locka många för även här finns det intresse för vår fina Sandö.

PLATS:  Västra Frölunda Församlingshem, Brasrummet. Ligger vid Västra Frölunda kyrka. ADRESS: Frölunda Kyrkogata 2, Västra Frölunda. DATUM OCH TID: Lördag 9 november 2019 klockan 16.00.             

BRA ATT VETA:

ÅKA KOLLEKTIVT: Det går 3 spårvagnslinjer och bussar från alla håll till Frölunda Torg. Därifrån är det en hållplats med buss till Frölunda kyrka. Planera din resa med Reseplaneraren, Västtrafik. Om man hittar kan man gå ifrån Frölunda Torg på tio minuter. När du är framme vid församlingen, gå höger om den in på baksidan. Vid en dörr där släpper vi in till träffen.

ÅKA BIL ELLER ANNAT EGET FORDON: Parkering finns vid kyrkan MEN det är två andra evenemang på gång samtidigt så därför går det att stå på Frölunda Kyrkogata också. Skulle det vara fullt så återstår att parkera vid Frölunda Torg MEN betala då p-avgift för mötet varar längre än tre timmar.

VAD BJUDS DET PÅ?: Vi ordnar kvällsmat och kaffe, vi tar ut en liten avgift på ca.100kr/person för detta. Vi försöker också att hitta en föreläsare. Filmduk finns i lokalen. Modern utrustning för att visa bilder håller vi med.  DU TAR MED: dryck om det ska vara något starkare. Vin och öl är ok men inte sprit. Bilder, film. Var och en får en stund för att visa det man tycker om från Gotska Sandön. Om du har frågor maila eller ring undertecknad.

Mejla: klas@ternegren.se eller ring: 0739-645914

Mycket välkomna önskar Ann-Christine Lundahl och Klas Ternegren