Motioner Till Årsmöte 2021-04-05

Med anledning av risken för spridning av corona viruset så beslutade styrelsen tidigare att skjuta upp årsmötet 2020 enligt Sveriges hembygdsförbunds rekommendationer. De motioner som inkom inför årsmötet 2020 kommer därför att behandlas på årsmötet 2021.

Ytterligare motioner insändes till arsmote@gsh.nu snarast möjligt dock senast 2021-03-27. Föredragsningslista kommer att publiceras 2020-03-28.