Kallelse Årsmöte

Gotska Sandöns hembygdsförening kallar till årsmöte och filmvisning lördagen den 14e mars på Strand hotell i Visy.

Program:
Kl: 16.00 visas Arne Carlssons film om Gotska Sandön från 1987
Kl: 17.00 årsmöte
Efter årsmötet bjuder föreningen på mat

Anmälan senast 6 mars till inger@familjenoberg.se eller
070-4418735