Inställda Arbetsresor 2020

P.g.a nuvarande resktriktioner m.a.a. Covid-19 har länsstyrelsen tagit beslut om att ställa in alla återstående arbetsresor för 2020.

Vid frågor kontakta Anette Sandelin