Information angående Gotska Sandöns hembygdsförenings årsmöte 2020

Med anledning av risken för spridning av coronaviruset så beslutade styrelsen tidigare att skjuta upp årsmötet 2020 enligt Sveriges hembygdsförbunds rekommendationer. Många av föreningens medlemmar är äldre och därför löper större risk för allvarliga komplikationer om de blir smittade.

Omsorgen om medlemmarna måste gå först. Sjukdomen är klassad som allmänfarlig och samhällsfarlig och smittskyddslagen medför skyldigheter som alla måste följa. Styrelsen har tagit del av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd som ger förslag på lämpliga åtgärder.

Vi i styrelsen har nu funderat på olika alternativ att genomföra årsmötet för 2020 och valt att skjuta upp årsmötet till 2021, det innebär dubbla möten 2021. Mötet måste fatta beslut om ansvarsfrihet för två års verksamhet.

hemsidan kan du ta del av

Välkommen att kontakta styrelsen om frågor kring detta.

Önskar er alla en fin sommar
Styrelsen för Gotska sandöns hembygdsförening