Botanikkurs På Sandön 23-28 Juni

Den 23-28 juni 2019 anordnar studieförbundet Bilda en botanikkurs på Gotska Sandön.

Från deras hemsida kan man läsa:

Fältkurs med presentation av Gotska Sandöns unika natur och kultur. Dagliga vandringar och studier av växters och djurs extrema levnadsvillkor, öns olika vegetationstyper och spännande historia.

Kursen är öppen för alla naturintresserade, oberoende av förkunskaper. Fysisk förmåga att vandra upp till 20 km rekommenderas.

Mer information, anmälan etc. på deras hemsida

Hälsar
Per Öberg