Botanik på sandön

Botanikkurs på Sandön

Gotska Sandöns natur och kultur studeras ur olika aspekter. Växtlivet har här sin givna plats. Arter, levnadsvillkor och vegetationstyper studeras och diskuteras under de dagliga vandringarna och öns mycket skiftande historia presenteras. Kursen är öppen för alla naturintresserade.

Detta kan man läsa på Gotlands Folkhögskolas hemsida, där det även finns massor av mer information om denna sedan länge årligen återkommande och intressanta kurs med kunnige och entusiasmerande botanikern Mattias Iwarsson

Mattias är en ”gammal bekant” även här på vår hemsida, där vi kunnat läsa om honom både i en intervju (med undertecknad) och senare i en artikel i tidskriften.

För er som är intresserade av att delta finns information om ”hur” på Gotlands Folkhögskolas hemsida (se länken ovan).

//Tiina Mänty