Årsmötesprotkoll och medlemsavgift 2017

Årets årsmötesprotokoll finns nu på hemsidan.

Styrelsen fastställde medlemsavgift för 2018 till 250 kr i årsavgift och 3000 för ständigt medlemsskap.

Hemsidan är nu uppdaterad med de nya uppgifterna samt de valda styrelseledamöterna och kommitté-medlemmarna.