Historik museet

Museet blir till

Redan i början av föreningens bildande kom idé om ett hembygdsmuseum upp. Äldre foton samlades in från privatpersoner som beredvilligt lånade ut sina fotoalbum. Aktuella foton avfotograferades och negativen numrerades och katalogiserades. Negativen har nu kopierats och de flesta av våra foton finns inklistrade i fotoalbum på Gotska Sandön.

I fyrbyn på Gotska Sandön stod den gamla skolan tom. Arbetet med att ställa i ordning skolsalen började hösten 1980. Till sommaren 1981 kunde vi öppna vårt första enkla, men fina lilla hembygdsmuseum. Det bestod mest av inredning från skolsalen samt fotoutställning runt väggarna.

Museets övre våning. Galjonsfiguren från Ester Smeed till höger.

De följande åren fortsatte föreningen arbetet med att iordningställa övre våningen där gymnastiksal och slöjdsal varit inrymda. Nu ville också Naturvårdsverket göra ett Naturum därute. Catharina Jäderberg, från Naturvårdsverket, och Bengt Hedberg, som konsulterades av dem, fick uppdraget att utforma och sammanställa en utställning tillsammans med GSH. Vår förhoppning var att kunna visa lika delar kultur och natur.

I juni1983 kom hela utställningen monteringsfärdig ut till Ön. Efter ett par veckors intensivt arbete med uppsättningen, stod utställningen klar. Den 1 juli 1983 blev ”Naturum med Hembygdsmuseum” äntligen invigt av Naturvårdsverkets dåvarande chef Valfrid Paulsson.

Östersjöns Pärla