Museét

Museet

Museét blir till

Redan i början av föreningens bildande kom idé om ett hembygdsmuseum upp. Äldre foton samlades in från privatpersoner som beredvilligt lånade ut sina fotoalbum. Aktuella foton avfotograferades och negativen numrerades och katalogiserades. Negativen har nu kopierats och de flesta av våra foton finns inklistrade i fotoalbum på Gotska Sandön.

I fyrbyn på Gotska Sandön stod den gamla skolan tom. Arbetet med att ställa i ordning skolsalen började hösten 1980. Till sommaren 1981 kunde vi öppna vårt första enkla, men fina lilla hembygdsmuseum. Det bestod mest av inredning från skolsalen samt fotoutställning runt väggarna.

De följande åren fortsatte föreningen arbetet med att iordningställa övre våningen där gymnastiksal och slöjdsal varit inrymda. Nu ville också Naturvårdsverket göra ett Naturum därute. Catharina Jäderberg, från Naturvårdsverket, och Bengt Hedberg, som konsulterades av dem, fick uppdraget att utforma och sammanställa en utställning tillsammans med GSH. Vår förhoppning var att kunna visa lika delar kultur och natur.

I juni1983 kom hela utställningen monteringsfärdig ut till Ön. Efter ett par veckors intensivt arbete med uppsättningen, stod utställningen klar. Den 1 juli 1983 blev ”Naturum med Hembygdsmuseum” äntligen invigt av Naturvårdsverkets dåvarande chef Valfrid Paulsson.

Museét idag

I övre rummen i det lilla hembygdsmuseet skildrar diverse ting och bilder livet på Gotska Sandön från stenålder till fyrmästartid. Förutom stenyxor och fiskenät finns här exempelvis en galjonsfigur från en av många förlisningar och ett gevär som kan varit sjörövaren Gottbergs. GSH ansvarar också för en del av Länsmuseet på Gotlands inlånade historiska föremål.

I informationslokalen kan du hitta faktalitteratur innehållande natur och kultur. Här står också föreningens stora fotosamling från äldre tider och från våra arbetsresor idag. Insamlandet av foton m.m. pågår ständigt.

På nedre plan finns naturum och möjlighet att köpa sandötröjor, vykort och böcker m.m.

Från vänster: detalj från en tavla på muséet, Peter van Kralingen i väntan på att butiken ska öppna och ett gammalt räddningsredskap som hänger ovanför trappen.

Förlisningarna har varit många genom åren och galjonsfiguren föreställer skepparen Esther Smeeds dotter och satt i fören på båten med samma namn.

Nedan fler bilder av föremålen på muséet, bl a bilder på Madame Söderlund och på alla Fyrmästarna genom årens lopp.

Okända lådor, dessa lådor är okända, är det någon som vet vad de använts till, hör av er! (Genom att klicka här)

Ett uppslag har kommit in från Holland (genom Peter van Kralingen), nämligen att det var ål-fällor, alltså redskap som användes för att fånga ål. Detta var enligt Peter vanligt på Östersjön, särskilt bland danska fiskare. Vi tackar Peter för detta uppslag! Har ni fler/andra förslag på redskapens användning så hör av er till länken ovanför!

Arkeologiska fynd från Gotlands museum
Ola Sollerman och Sven Hoas målar väderkuren
Estbåten
Mässingsskylten
Galjonsfiguren från Ester Smeed och segelbåten Raia
Göran Lindvall och Frasse Söderberg renoverar Dockan
Gottberg
Informationslokalen
Förlisningarna är många
Fyrmästarna
Magasinet
Arkeologiska fynd från Gotlands museum

Östersjöns Pärla