GSH:s Bildarkiv

Nu finns våra gamla arkivbildertillgängliga för er alla!

Efter många års arbete finns nu bildatabasen här på hemsidan. Om ni känner igen någon eller något på bilderna får ni gärna höra av er, så vi kan komplettera uppgifterna.

Bilddatabasen är lösenordskyddat, hör av dig till någon i styrelsen eller hemside-ansvarig så kommer lösenordet inom ett par dagar.

Välkommen in!

Historien bakom bilddatabasens tillkomst

Skapandet av GSH:s fotosamling var igång redan då föreningen bildades 1975. (För mer information, se Ola Sollermans artikel om bildarkivets tillkomst under artiklar, här på hemsidan.) Under föreningens första år bedrevs ett omfattande arbete med att spåra upp, låna och reprofotografera gamla foton och bilder från Sandön. En drivkraft i början var att det helt enkelt var nödvändigt att skaffa fram foton för att ge erforderlig information till byggnadsritningarna inför byggnadsrestaureringarna under 1970- och 1980-talen.

Tillkomst år Negativ Handhaft insamling Skrivit Katalog Utfört repro
1972 1:-4: Tryggve Siltberg Tryggve Siltberg Uppsala universitetsbibliotek
1971 5:-6: Tryggve Siltberg Tryggve Siltberg Anna Eriksson
1975 7:-13: Tryggve Siltberg Tryggve Siltberg Raymond Hejdström
1976-1983 14:-411: Tryggve Siltberg Tryggve Siltberg CG Wiklund

Samlingens tillgängliggörande i album

Mycket snart efter 1975 började arbetet med att låta föreningsmedlemmar och Sandöbesökare ta del av fotosamlingen. Detta kunde huvudsakligen ske enbart genom att papperskopior framställdes från negativen, sorterades ämnesvis och placerades i album. Det var i princip Museikommitten som var ansvarig för arbetet, men även andra engagerade eldsjälar medverkade. Från tid till annan sammansattes varierande arbetslag som ägnade många arbetstimmar åt detta. Ett mycket stort antal personer medverkade. Några av dem som medverkade mycket länge och ihärdigt var Christina Hoas, Sven Hoas, Lars Eric Wallin, Staffan Berggren och Lena Fagerlund.

Samlingens tillgängliggörande på Internet

Ett nytt skede i Sandöföreningens fotosamling inleddes i februari 2007 där digitaliseringen inleddes. Scanningen har utförts av Johan Öberg med handledning från Lars Wallin och Länsmuseet på Gotland. Det utförda arbetet har fått mycket beröm och Sandöföreningen blev den första av Gotlands hembygdsföreningar som har lagt ut hela sin bildatabas på en hemsida. Resultatet kan numera studeras av alla Sandöföreningens medlemmar. Först nu känner vi som arbetat med Sandöbilderna under många år att föreningens fotosamling verkligen kan användas. Nu känns allt nedlagt arbete verkligen meningsfullt!

Kategorier för
utökning
Grundmaterial Tidsperiod Exempel på motiv
C + löpnummer S/v pappersfoton 1929-1963 Arbete, fritid, personer, vintertid
D + löpnummer Diabilder 1952-1977 Naturbilder på skogen & stranden
E + löpnummer Fotopärmar, album 1930-1989 Flygfoton, fyrliv, personal, djur,
natur
F + löpnummer Arbetsresor 1990-2010 Gruppfoton, interiör, markvård, växter

Utökning av bilddatabasen

Under 2012 har bilddatabasen utökats med ca 970 bilder med tillhörande textinfo. Det innebär att det nu går att söka bland lite drygt 3400 bildposter. Samtliga bilder ur föreningens samtliga fotopärmar, med undantag från arbetsresorna, har digitaliserats. Ur fotopärmarna från arbetsresor har huvudsakligen endast gruppbilderna på deltagare digitaliserats. Slutligen har digitalisering också gjorts av vissa mindre samlingar av diabilder och pappersfoton.

Östersjöns Pärla