Alla inlägg av Per Öberg

Kallelse Årsmöte

Gotska Sandöns hembygdsförening kallar till årsmöte och filmvisning lördagen den 14e mars på Strand hotell i Visy.

Program:
Kl: 16.00 visas Arne Carlssons film om Gotska Sandön från 1987
Kl: 17.00 årsmöte
Efter årsmötet bjuder föreningen på mat

Anmälan senast 6 mars till inger@familjenoberg.se eller
070-4418735

Botanikkurs På Sandön 23-28 Juni

Den 23-28 juni 2019 anordnar studieförbundet Bilda en botanikkurs på Gotska Sandön.

Från deras hemsida kan man läsa:

Fältkurs med presentation av Gotska Sandöns unika natur och kultur. Dagliga vandringar och studier av växters och djurs extrema levnadsvillkor, öns olika vegetationstyper och spännande historia.

Kursen är öppen för alla naturintresserade, oberoende av förkunskaper. Fysisk förmåga att vandra upp till 20 km rekommenderas.

Mer information, anmälan etc. på deras hemsida

Hälsar
Per Öberg

Uppdaterad Policy Kring Hantering av Personuppgifter

Sandöns Gotska Hembygdsförening värnar om din integritet och använder endast de personuppgifter vi behöver för att upprätthålla vårt medlemsregister, fakturera medlemsavgifter, skicka eventuella inbjudningar och sända ut vår tidskrift till dig.
De uppgifter föreningen har om medlemmar genom medlemsregister, eller har erhållit på annat sätt, används endast för föreningens egen verksamhet.

Den 25:e maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PuL) av den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Med anledning av denna har vi uppdaterat vår policy kring hantering av dina personuppgifter. Den uppdaterade policyn innebär att vi tydligare skriver fram dina rättigheter. Du har rätt att på egen begäran få dina uppgifter hos oss rättade, raderade eller kompletterade.

Styrelsen är ansvarig för Gotska Sandöns Hembygdsförenings personuppgiftsfrågor och detta hanteras av den av styrelsen utsedda matrikelföraren som sköter medlemsregistret.
Om en medlem begär att dennes uppgifter tas bort eller ändras verkställs detta av matrikelföraren.
Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen uppmanar alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni flyttat eller bytt telefonnummer.

Du har vid något tillfälle fått utskick från Gotska Sandöns Hembygdsförening och vi hoppas att du även i fortsättningen vill få det. Om så inte är fallet ber vi dig meddela oss så vi stoppar framtida utskick. Meddela oss i så fall brevledes till följande adress:

Gotska Sandöns Hembygdsförening
c/o Grant Thornton
Box 1168
621 22 Visby

Om du har en e-postadress som du vill få utskick mm. till, så går det bra att maila till matrikel@gsh.nu så lägger vi till den i vårt medlemsregister för utskick.

Hälsar Styrelsen

Detta inlägg finns även som PDF

Kallelse till årsmöte

Styrelsen kallar till årsmöte lördagen den 9:e mars 2019.

Plats: Strand hotell Visby

Anmälan görs till inger@familjenoberg.se
Tel: 070-4418735, senast 1:a Mars.

Styrelsen bjuder på mat.

VÄLKOMNA

Arbetsresor

Ni missar väl inte chansen att delta på en arbetsresa?

Kolla gärna in vår nya sida med information om du undrar över något praktiskt.  Tidpunkter för årets arbetsresor kommer att läggas ut i vårat kalendarium när årets planering är klar.