Organisation

Föreningsinformation

På den här sidan kan du hitta kontaktinformation till föreningens styrelse & olika kommittéer. Längre ner kan du också klicka dig vidare till våra stadgar, årsredovisningar & protokoll från årsmöten.

Styrelse

Funktion Namn Kontakt
Ordförande Lisa Jönsson 0498-26 20 00
ordforande@gsh.nu
Sekreterare Inger Öberg 0704-47 77 35
sekreterare@gsh.nu
Kassör Bengt Öberg 0703-46 32 12
kassor@gsh.nu
Ledamot Ninni Gahnström 0735-78 82 88
museum@gsh.nu
Ledamot Anders Liljegren 0498-22 55 50
ledamot@gsh.nu
Ledamot Fredrika Lindgren 0722-48 83 44
Ledamot Anette Sandelin 0704-71 40 43
 bokning@gsh.nu

Museikommittée

Funktion Namn Kontakt
Sammankallande/Muséet Ninni Gahnström 0735-78 82 88
museum@gsh.nu
Arkiv/foto Johan Öberg 0703-84 68 88
Försäljningsansvarig Malin Göthberg 0705-21 27 54
Madeleine Björngren 0704-23 86 66
Sofia Hoas 0498-26 71 79

Informationskommitté

Funktion Namn Kontakt
Matrikelförare Ulrika Blom matrikel@gsh.nu
Tidskrift/Sammankallande Ninni Gahnström 0735-78 82 88
Datasupport Per Jönsson 0498-26 20 00
Korrekturläsare Bitte Boström 0498-500 53
Hemsida Tiina Mänty 0730-77 33 55
hemsida@gsh.nu
Pressklipp Laila Yttergren 0498-24 21 92

Bygg- och Markvårdskommitté

Funktion Namn Kontakt
Bygg (gruppansvar) Sture Dahlbom 0705-22 32 45
Per Öberg 070-677 12 53
Fredrik Blom
Birger Svanteson 08-550 62 411
Markvård (gruppansvar) Marja Gustavsson 0724-22 43 47
Solveig Karlsson 0704-45 00 56
Bokningssamordnare Anette Sandelin bokning@gsh.nu
Planering & matinköp Per Öberg/Siv Mehlqvist 0498-22 45 23
Arbetsledning Örjan Samuelsson 0498-26 21 21

Valberedning & Revisor

Funktion Namn Kontakt
Sammankallande Per Öberg 070-677 12 53
Ledamot Hilbert Karlqvist
Ledamot Sofia Hoas 0498-26 71 79
Revisor Kenneth Ljungkvist
Revisorssuppleant Birgitta Örtbrant

Kontaktpersoner

Ort Namn Kontakt
Stockholm Bengt Hedberg 08-85 95 15
Södertälje Birger Svanteson 08-550 62 411
Göteborg Klas Terngren 031-91 29 79

Mötesdokument

Stadgar

Årsredovisningar

Protokoll från Årsmöten