Organisation

Föreningsinformation

På den här sidan kan du hitta kontaktinformation till föreningens styrelse & olika kommittéer. Längre ner kan du också klicka dig vidare till våra stadgar, årsredovisningar & protokoll från årsmöten.

Styrelse

Funktion Namn Kontakt
Ordförande Lisa Jönsson 0498-26 20 00
ordforande@gsh.nu
Kassör Bengt Öberg 0703-46 32 12
kassor@gsh.nu
Ledamot Anders Liljegren 0498-22 55 50
ledamot@gsh.nu
Ledamot Sofia Hoas 0498-26 71 79

Museikommittée

Funktion Namn Kontakt
Sammankallande/Muséet Sofia Hoas 0498-26 71 79 museum@gsh.nu
Ninni Gahnström 0735-78 82 88
museum@gsh.nu
Försäljningsansvarig Malin Göthberg 0705-21 27 54
Inger Öberg 0704-47 77 35

Informationskommitté

Funktion Namn Kontakt
Hemsida Tiina Mänty 0730-77 33 55
hemsida@gsh.nu
Teknik Per Öberg support@gsh.nu
Matrikel Josef Mohlin matrikel@gsh.nu
Faktagranskning Per Jönsson 0498-26 20 00

Bygg- och Markvårdskommitté

Funktion Namn Kontakt
Bygg Birger Svanteson 08-550 62 411
Markvård Per Öberg 070-677 12 53
Siv Mehlqvist 0498-22 45 23

Valberedning & Revisor

Funktion Namn Kontakt
Sammankallande Christina Hoas
Ledamot Ola Sollerman
Ledamot Lars-Erik Wallin
Revisor Kenneth Ljungkvist
Revisorssuppleant Birgitta Örtbrant

Kontaktpersoner

Ort Namn Kontakt
Stockholm Bengt Hedberg 08-85 95 15
Södertälje Birger Svanteson 08-550 62 411
Göteborg Klas Terngren 031-91 29 79

Mötesdokument

Stadgar

Årsredovisningar

Protokoll från Årsmöten